Chloryn sodu

Chloryn sodu

Produkt do dezynfekcji urządzeń sanitarnych i uzdatniania wody. Certyfikat Produktu wystawiony pod zakładką Certyfikaty. 
Preparat chemiczny. Nie stosować do oczu i na skórę. Chronić przed dziećmi. Butelka w nakrętce zawiera zakraplacz.
ZASTOSOWANIE: Do uzdatniania wody pitnej i do dezynfekcji urządzeń sanitarnych. Uwaga produkt dezynfekujacy.